Rejestracja spółek
Informacje
Zakładanie spółki


Zakładanie i rejestracja spółek kapitałowych to coraz powszechniejsza usługa kancelarii prawnej. Fachowa pomoc prawna w tym zakresie jest bardzo istotna na początku działalności nowej spółki. Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną Klientom Biznesowym w pełnym zakresie obejmującym: prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo zobowiązań, prawo pracy. Świadcząc Państwu usługi prawne w powyższych dziedzinach, występujemy przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi, gwarantując najwyższy stopień ochrony Państwa interesów.